Der findes flere forskellige former for fragt, så det kan være en stor udfordring for virksomheder at finde ud af, hvilken type, der er bedst for netop deres virksomhed. Søfragt er en af de mest almindelige former for fragt. De fleste af os har oplevet denne type fragt ved at gå en tur ved havnen, hvor kæmpe containerskibe modtager og leverer gods. Denne er faktisk mange fordele, som virksomheder kan få glæde af, ved at vælge denne type fragt. Læs denne guide for at høre om dem!

Find den bedste fragtløsning til din virksomhed

Alle virksomheder er forskellige. Derfor bør enhver virksomhed undersøge, hvilken fragtløsning, der er bedst for netop deres virksomhed. Man kan med fordel kombinere forskellige former for fragt, ved at samarbejde med et fragtfirma, der tilbyder et bredt sortiment af fragtløsninger. Fordelen ved dette er, at man samarbejder med et firma, der har specialiseret sig i at finde den bedste, billigste og/eller hurtigste fragtløsning for dig, hver gang du skal modtage og sende fragt. Det er den perfekte løsning for virksomheder, der gerne vil have en fleksibel løsning. 

Differentier din virksomhed med søfragt

Hvis du skal vælge en bestemt type fragt, så er søfragt en god mulighed. Det er en af de mest anvendte typer fragt, hvilket der er mange grunde til. En af årsagerne er, at søfragt er en af de mest miljøvenlige typer fragt. Det er især meget mere miljøvenligt end luftfragt. Dette skyldes blandt andet den store mængde gods, som hvert containerskib kan transportere. Dette betyder, at CO2 udledningen per fragt er forholdsvis lav. 

Hold omkostningerne nede med søfragt

En anden fordel ved søfragt er omkostningerne. Søfragt er effektiv måde at holde dine omkostninger nede. Hvert containerskib kan have en enorm mængde gods, og derfor er prisen per fragt lav sammenlignet med andre fragtløsninger. De lave omkostninger skyldes dog også en lang leveringstid. Søfragt er nemlig langt fra den hurtigste form for fragt. Virksomheder skal derfor planlægge i god tid, hvis denne fragtløsning skal være en mulighed.   

Guide til anvendelsen af søfragt